Skip to main content

4 manieren waarop leiders de bedrijfscultuur (opnieuw) kunnen definiëren

bedrijfscultuur
,

De waarden en cultuur van een organisatie zijn van groot belang. Het talent hecht vandaag duidelijk waarde aan waar een organisatie voor staat en laat die factor meespelen bij het maken van een keuze. Maar hoe draag je je steentje bij aan een positieve bedrijfscultuur? 

Dominique Hermans, de CEO van Randstad Northern Europe, toont ons hoe leiders hierin een sleutelrol spelen. Meer specifiek: bescheidenheid en positieve connecties met medewerkers, kunnen volgens haar de bedrijfscultuur (her)definiëren.  
 

waarom is de bedrijfscultuur zo belangrijk? 

Een sterke bedrijfscultuur is een krachtig middel om talent aan te trekken en de aanwezige medewerkers geëngageerd te houden. Wanneer je organisatie positieve waarden uitstraalt en alle medewerkers die uitdragen, versterkt dat het imago van je organisatie. En dat is essentieel wanneer je talent wil aantrekken dat dezelfde waarden uitdraagt als jij. 
 

1. nieuwsgierigheid 

Dominique is naar eigen zeggen nieuwsgierig van aard. Met haar achtergrond als engineer is ze altijd op zoek naar hoe de dingen in elkaar zitten zodat ze ze kan verbeteren. Vooral uitdagingen die nauw verbonden zijn met het menselijke houden haar bezig. 

De nieuwsgierigheid van Randstad draait volledig om het begrijpen van de mens achter het talent. Uitzoeken wat elk individu in je team drijft zodat je hen beter kan begrijpen. En zodat je hen als leider de ideale omgeving kan bieden om enerzijds je huidige team geëngageerd te houden en anderzijds de interesse van potentieel talent op te wekken. 

,

De beste leiders zijn altijd bereid om te luisteren en leren.

Dominique Hermans, CEO Randstad Northern Europe

,

2. empathie 

Empathie en begrip zijn essentieel wanneer je leiding geeft. Wanneer problemen je pad kruisen, zal een traditionele leider de dingen vaak snel proberen op te lossen. Maar je moet eerst begrijpen waar het schoentje knelt, en daar kan empathie je bij helpen. 

Bovendien werkt het alleen maar in je voordeel als je meerdere personen betrekt bij je beslissingen. Vandaag wordt leiderschap in een organisatie circulair ervaren, waarbij de beste leiders zich omringen met mensen die hen aanvullen. Leiders die niet terugdeinzen voor nieuwe perspectieven, maar ze net omarmen. 

Volgens Dominique laten sterke leidinggevenden zich vandaag inspireren door anderen. Ze luisteren, gaan uitdagingen niet uit de weg en stimuleren medewerkers om het voortouw te nemen bij het vinden van oplossingen.
 

3. inclusie en gelijkheid

Iedereen heeft talent. En vaak zien de sterktes van elke medewerker er anders uit. Maar deze verscheidenheid heeft net vele voordelen. Door alle teamleden de kans te geven om hun talenten in te zetten, te doen wat ze graag doen, vergroot je hun werkgeluk. Dat werkgeluk houdt de motivatie en het engagement hoog, wat je als organisatie sneller bij je doelstellingen brengt. 

Inclusie en gelijkheid zijn dus niet zomaar vakjes die je moet afvinken, maar manieren om je eigen doelstellingen te bereiken. Als leider draag je hier een grote verantwoordelijkheid in. Jij bent immers degene die de omgeving creëert waarin elke medewerker de beste versie van zichzelf kan zijn.
 

4. flexibiliteit 

Dominique leert veel over het leiderschap dankzij haar gezin, zegt ze. Zo weet ze dat iedereen een stem moet hebben wanneer beslissingen worden gemaakt. Alleen zo creëer je een omgeving die elk teamlid inspireert en motiveert. Een omgeving die bijdraagt aan duurzaam engagement in het team.

Maar elk teamlid heeft andere wensen en doelen. Dat betekent dat je flexibel moet zijn. Je moet dialoog als basisonderdeel van je werkzaamheden zien. Luisteren naar je teamleden om ze te begrijpen en kennen vraagt tijd. Als leider is het jouw job om authentiek maatwerk te voorzien: kijk op welke manier elk teamlid kan bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

,

Flexibel zijn en ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt, leidt tot een omgeving van inclusie.

Dominique Hermans, CEO Randstad Northern Europe

,

Als leider heb je misschien wel de grootste draagkracht om de shift van een top-down naar een participatieve omgeving mogelijk te maken.

,

meer weten?

contacteer ons