Skip to main content

Op welke manier helpt loopbaanbegeleiding organisaties vooruit?

Het toekomstbestendig maken van je medewerkers gaat over hoe hen voor te bereiden op de toekomst en het ontwikkelen van een aanpak die ervoor zorgt dat zij daar goed mee om kunnen gaan.

Op het eerste gezicht lijkt loopbaanbegeleiding niet direct iets te maken te hebben met toekomstbestendigheid van een organisatie. Loopbaanbegeleiding ondersteunt medewerkers echter bij het afstemmen van hun interesses op die van het bedrijf, zorgt ervoor dat ze op een andere manier nadenken over hun carrière-ontwikkeling en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van systemen voor prestatie- en talentmanagement. Op dit moment wordt leidinggevenden in human resources steeds vaker gevraagd om toegevoegde waarde te creëren en bij te dragen aan de algemene strategische doelstellingen van het bedrijf. Loopbaanbegeleiding kan hierbij de weg vrijmaken voor een transformatie die enerzijds de bedrijfscultuur verrijkt en anderzijds voor vooruitgang zorgt.

Ga verder dan het traditionele performance management

Mensen zijn de bouwstenen van een organisatie en helpen het bedrijf vooruit. Wat als medewerkers voor hun eigen loopbaanontwikkeling kunnen zorgen en tegelijkertijd hun bedrijf vooruit kunnen helpen? Wat goed is voor de carrière van medewerkers is eveneens goed voor het bedrijf, wanneer het consequent wordt toegepast in de organisatie. Hoe stel je je medewerkers in staat om hun doelen te bereiken?

Traditionele systemen voor prestatie- en talentmanagement en het inplannen van vervolggesprekken zorgen ervoor dat medewerkers op één lijn zitten met de korte- en langetermijndoelstellingen van de organisatie. De mobiliteit van talent, waarbij medewerkers nieuwe dingen kunnen/mogen uitproberen en binnen het bedrijf van baan kunnen wisselen om nieuwe competenties en ervaring op te doen, gaat verder dan het traditionele systeem. Door het belang van technologie, kunstmatige intelligentie en globalisering zijn bedrijven genoodzaakt zich op een dynamische manier verder te ontwikkelen binnen hun markt. Oplossingen voor talentmobiliteit helpen bedrijven daarbij flexibel te zijn, zodat dit proces vlot verloopt en groeien uit tot een ‘best practice’ voor het ontwikkelen en herplaatsen van talent. Loopbaanbegeleiding is een essentieel onderdeel van een mobiliteitssysteem voor talent en is bovendien een effectieve manier om zowel medewerkers als organisaties te ondersteunen bij een transitie.

Gerelateerde content: vijf stappen om een programma voor loopbaanbegeleiding op maat te lanceren

Loopbaancoaches vullen de leemtes van traditionele systemen

Interne opleidingsprogramma's zijn meestal gericht op hard- en soft skills die bij specifieke functies horen en worden niet ingezet voor loopbaanbegeleiding of de ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot het zoeken naar werk. Loopbaanbegeleiding gaat verder dan systemen voor prestatie- en talentmanagement door waardevolle competenties, die noodzakelijk zijn voor de vooruitgang in de organisatie, aan te leren aan medewerkers op elk niveau, van junior tot leidinggevende.

Bovendien staan managers vaak onder druk om de kortetermijndoelstellingen van het bedrijf te halen. Als ze zich hierop moeten richten, neemt dat vaak meer dan een volledige werkweek in beslag. Het is een uitdaging om prestatiemanagement toe te voegen aan een drukke planning en vaak belandt dit dan ook onderaan de prioriteitenlijst. Regelmatig beschikken managers niet over de competenties om hun medewerkers de juiste coaching te bieden en hebben HR-afdelingen geen medewerkers in dienst die zijn gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding.

Loopbaancoaches zijn experts op het vlak van ondersteuning voor medewerkers op loopbaangebied op zowel functioneel- als bedrijfsniveau. Bovendien bieden ze ondersteuning die het performancemanagement aanvult en verbetert en verminderen ze de druk op managers en HR door ervoor te zorgen dat medewerkers tevreden zijn over de vooruitzichten van hun carrière.

Loopbaanbegeleiding geeft medewerkers verder ook ondersteuning bij het leggen van verbanden tussen de voor hen persoonlijk belangrijke doelstellingen en de doelstellingen van het bedrijf en bij het opstellen van een actieplan. Deze begeleiding is vooral nuttig voor medewerkers die een klankbord nodig hebben om alles op een rij te zetten en te achterhalen wat belangrijk voor hen is en welke uitdagingen er nog mogelijk zijn. Voor andere medewerkers, die misschien uitstelgedrag vertonen, biedt een loopbaancoach een stok achter de deur om het plannen en uitvoeren van hun loopbaanontwikkeling te prioriteren.

Hoe loopbaanbegeleiding voor motivatie en vooruitgang zorgt

Loopbaanbegeleiding ondersteunt medewerkers bij het verkrijgen van inzicht in -en het ontwikkelen van vaardigheden, het bouwen van roadmaps voor interne carrièremogelijkheden en het vinden van motivatie om doelstellingen met betrekking tot hun loopbaan te behalen. Medewerkers krijgen inzicht in  strategieën voor het zoeken naar werk en hun loopbaan en komen te weten hoe ze nieuwe kansen, zowel voor zichzelf als voor het bedrijf, kunnen ontdekken.

Concreet draagt loopbaanbegeleiding bij tot:

 1. Het verkrijgen van duidelijkheid, betekenis en focus -
  Medewerkers krijgen tools en methodologieën aangereikt om te reflecteren en te ontdekken, nieuwe denkwijzen te ontwikkelen en actie voor verandering te ondernemen. Betekenis vinden staat centraal als het gaat om intrinsieke motivatie. Loopbaanbegeleiding opent de deur naar goede besluitvorming, geeft het zelfvertrouwen een boost en bevordert een positieve en objectieve houding bij medewerkers.
 2. Brainstormen -
  Medewerkers krijgen een nieuwe kijk op de situatie. Ze raken geïnspireerd als ze nieuwe mogelijkheden beginnen te ontdekken en zien kansen in hun omgeving. Wanneer ze samenwerken met hun coach en praten over de mogelijkheden die ze tijdens teamwork hebben ontdekt, groeit hun enthousiasme. De resultaten hiervan vloeien over in de dagelijkse manier van werken van de organisatie.
  Een medewerker die bijvoorbeeld zijn of haar carrière als een opwaarts traject via één pad ziet, kan dankzij loopbaanbegeleiding beseffen dat er meer mogelijkheden zijn in de organisatie, zowel op functioneel -als op projectniveau. Ze zijn in staat hun ervaring en competenties uit te breiden. Een carrièreladder verandert in een carrièrepad dat horizontaal en verticaal kan verlopen dus meer perspectieven biedt en de coach bereidt de medewerker voor op de toekomst en voegt daarmee ook waarde toe voor de werkgever.
 3. Planning en verantwoordelijkheid -
  Het planningsproces bestaat uit onderzoek, analyse, uitvoering, evaluatie en verantwoordelijkheid. Medewerkers leren hoe en waar ze loopbaan gerelateerde gegevens kunnen verzamelen en hoe ze deze gegevens in een eigen plan kunnen omzetten. Ze doen oefeningen, waarbij ze competenties koppelen aan de vraag en ontdekken waar waar er kansen liggen. Als je medewerkers begeleidt bij het maken van deze roadmaps, bevorder je de vorming van nieuwe ideeën en oplossingen, zowel voor de medewerker zelf als voor het bedrijf. Bovendien zorgt een coach ervoor dat goede ideeën niet verdwijnen in de bureaula.
 4. Communicatie -
  Medewerkers worden zich meer bewust van hun competenties, persoonlijkheidskenmerken en prestaties en leren hoe ze deze tot uiting kunnen brengen. Coaches leren medewerkers hoe ze op een beknopte, professionele en adviserende manier kunnen communiceren. De medewerkers verwerven of verbeteren zachte competenties die erg gewild zijn, zoals onderhandelen, de manier waarop ze zich presenteren en op kunnen vallen om invloed uit te kunnen oefenen op het besluitvormingsproces. Deze vaardigheden leren medewerkers zich vaak niet vanzelf aan en het zorgt ervoor dat ze zich zelfverzekerder voelen, wat ook het bedrijf ten goede komt. De dynamiek van coaching biedt eindeloze voordelen en kan erg krachtig zijn. Wanneer medewerkers meer kunnen leren en hun competenties met betrekking tot hun carrière kunnen verbeteren, versterkt dit de organisatie van binnenuit. Op lange termijn wordt de kern van het bedrijf sterker dankzij de loopbaanbegeleiding.

Welke voordelen biedt dit voor organisaties?

Dankzij loopbaanbegeleiding ontdekken medewerkers kansen en kunnen zij zelfs nieuwe kansen creëren. Concreet zorgt de begeleiding voor een wisselwerking tussen medewerker en organisatie waarbij actie wordt ondernomen ter verbeteringen of verandering.

Loopbaanbegeleiding kan:

 • De tevredenheid van de medewerker verhogen – Dit bereik je door het werk zinvol te maken. Loopbaanbegeleiding bevordert de transitie naar een nieuwe interne rol en wanneer de medewerker meer tevreden is, wordt ook de bedrijfscultuur versterkt.
 • Een waardevolle propositie creëren vanuit HR – HR-afdelingen kunnen in combinatie met de resultaten van andere HR-initiatieven het rendement van investeringen (ROI) van hun medewerkers maximaliseren, van het bedrijf een aantrekkelijke werkgever maken, de werving van extern talent stroomlijnen en de kosten die gepaard gaan met externe werving beperken doordat medewerkers binnen de organisatie doorstromen.
 • De flexibiliteit van de organisatie verbeteren – Wanneer medewerkers de vooruitgang van hun carrière en het aanleren van vaardigheden (zoals, omgaan met verandering, nieuwe kansen ontdekken en effectieve communicatie), in eigen handen nemen en zich op deze manier voorbereiden op de toekomst, gaat ook de flexibiliteit van de organisatie erop vooruit. Deze nieuwe competenties worden ingezet in  hun werkgebied en de resultaten kunnen een positieve invloed hebben op de rest van de organisatie.
 • Het rendement van investeringen (ROI) bij medewerkers maximaliseren – Wanneer bedrijven moeten reageren op marktdynamiek en financiële druk, gebeurt het vaak dat medewerkers worden ontslagen. Organisaties kunnen deze reactiviteit beperken en proactief strategieën implementeren die ervoor zorgen dat de investering die zowel de organisatie als de medewerkers in elkaar hebben gedaan, behouden worden. 

Net zoals technologie een efficiënte werkwijze bevordert, kan loopbaanbegeleiding ervoor zorgen dat toekomstbestendigheid van de medewerkers een vast onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.