Skip to main content

funderar du på att byta karriär? så får du en ny karriär i 6 steg.

karriärbyte mitt i livet är det nya normala

Förr var det vanligt att ha ett och samma jobb under hela sitt liv, men idag är det inget konstigt att sadla om en eller ett par gånger. När vi människor lever allt längre har också våra arbetsliv blivit längre. Den tekniska utvecklingen kräver att vi hela tiden anpassar oss och lär oss nya saker. Ett normalt arbetsliv innefattar byten av arbetsgivare, yrke eller bransch, och tanken på att jobba på samma ställe hela livet kan låta riktigt skrämmande. 

Men många tycker att ändå att ett karriärskifte, hur lockande det än må vara, kan kännas lite svårt. För hur gör man egentligen? Var börjar man? Hur ska man veta vad man vill och vad som kommer att kännas rätt när det väl kommer till kritan? 

Alla dessa frågor kan du finna svar på om du bara tar dig tid att fundera grundligt över dem. Mycket beror på hur mycket tid och kraft du vill investera för att sätta upp och förverkliga dina mål. För att hjälpa dig har vi sammanfattat några tips som du kan utgå från.

6 steg för att byta karriär

 

1. Kartlägg av vad du drivs av och vilka faktorer runt jobbet som är viktiga för dig

Det första steget mot en ny karriär handlar om att ta reda på vad du motiveras av. Att känna motivation för det man gör är nämligen en viktig del för att bli framgångsrik och trivas.

Utgå från följande frågor:

 • När mår du som allra bäst, och vad gör du då? 
 • Vilka är dina intressen? Skulle du vilja och kunna integrera dem med ditt yrkesliv?
 • Vilka är dina styrkor?
 • Vilka arbetsmiljöer mår du bäst i: inne/ute; lugnt eller fartfyllt; regelstyrt & strukturerat eller fritt & självständigt; ensam eller tillsammans med andra? 

Fundera också över vad i din nuvarande situation du är nöjd och mindre nöjd med. Vilka faktorer skulle du vilja ta med dig även i nästa arbete? Och vad får dig att känna dig omotiverad eller uttråkad? 

Du bör också reflektera kring arbetets olika aspekter och vad som är viktigt för just dig. För att komma fram till detta kan du utgå från följande frågor:

 • Vilken roll spelar yrkets titel för dig? 
 • Vill du vara chef och ha personalansvar? 
 • Kan du tänka dig att pendla till och från jobbet? 
 • Hur viktig är lönen? 
 • Vill du ha mycket frihet och själv kunna styra över dina arbetstider?
 • Är det viktigt för dig att kunna jobba varifrån du vill?
 • Hur viktigt är det med utvecklingsmöjligheter inom ramen för rollen eller bolaget?

När du landat i dessa frågor är du ett steg närmare en riktning för din nya karriär. 

2. Syna din kompetens i sömmarna – och se var någonstans det finns hål

Vilka kompetenser och kunskaper har du idag? Och vad blir resultatet när du kombinerar din kompetens med dina bästa egenskaper? För att identifiera dina främsta styrkor men också utvecklingsområden är en god idé att bolla med din omgivning – både nuvarande eller tidigare kollegor och privata relationer. Titta igenom gamla omdömen, försök att tänka tillbaka på utvecklingssamtal du haft och reflektera kring både beröm och kritik. Försök också dra dig till minnes situationer där det blivit bra resultat. Det ger en boost för självförtroendet samtidigt som du kanske kan se en röd tråd som visar när du är som mest framgångsrik.

Att byta karriär kan innebära mycket research och självrannsakan, och slarvar du i den här fasen kommer du att få svårt att presentera dig rätt för arbetsgivare i din nya bransch. Det gäller att veta vad du kan tillföra i din nya nisch.

3. Gör research och skapa en karriärplan

När du identifierat vad du är bra på, vad du motiveras av och vad som är viktigt för dig i din nya karriär är det dags att undersöka de yttre möjligheterna. Oavsett vad du kommer fram till i din kartläggning är det nu dags att ta ett fast grepp om dina röda trådar och blicka utåt:

 • Vilka arbetsgivare behöver din typ av kompetens? Gör en lista
 • Vilka arbetsgivare uppfyller dina krav? Markera dem i listan
 • Finns det någon dröm-arbetsgivare som inte kommer med på listan - varför?
 • Vad kan du ändra för att bli en intressant kandidat för dem?
 • Behöver du utbilda dig för att nå dit du vill? Vad för typ av utbildning?
 • Vill du starta eget företag? Undersök vilket stöd du kan få: Nyföretagarcentrum och Skatteverket har till exempel kostnadsfria rådgivningar och Almi kan hjälpa till med mentor och ekonomiska resurser. 

Utifrån detta gör du en konkret handlingsplan med de åtgärder du behöver vidta för att kunna fortsätta din väg mot att byta karriär.

4. Ta ett möte med en kompetens- eller studievägledare

När du gjort en ordentlig kartläggning av vad du vill, vad du kan och vilka möjligheter som finns för dig kan du få ut stort värde av att ta ett samtal med en professionell vägledare. En kompetensvägledare (eller karriärcoach) kan stötta dig om du fastnat i något av de första stegen. Genom att ställa kraftfulla frågor hjälper vägledaren dig att sortera dina tankar och välja rätt väg framåt. Och om du har behov av kompetensutveckling har en studievägledare god insikt i det aktuella utbildningsutbudet och vilka krav du behöver uppfylla för olika alternativ inom skolsystemet. Du kan också få konkret hjälp med när, hur och var du ansöker.

Sedan 1 oktober 2022 kan du som är etablerad på arbetsmarknaden få möjlighet att kostnadsfritt träffa en kompetens- eller studievägledare via den omställningsorganisation du tillhör. Läs mer om Kompetensstödet här. Stödet finansieras av svenska staten och är tänkt att hjälpa dig att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Liknande hjälp erbjuds också av många kommuner och flera fackförbund. Undersök vilka möjligheter du har att få stöd genom att läsa på hemsidan för det fackförbund du är medlem i eller som din nuvarande eller tidigare arbetsgivare har kollektivavtal med. Om de saknar kollektivavtal ska du istället vända dig till Kammarkollegiet.

5. Nätverka dig fram till din nästa möjlighet

Själva arbetet med att undersöka sina möjligheter bruka leda till att beslutet mognar. När du är mer säker på vad du vill blir det lättare att förklara det för andra. Och det är precis vad du behöver göra för att effektivt skaffa dig information och kunskap om tillgängliga jobb inom den sökradie du definierat. Hör dig för i alla riktningar – man vet aldrig vem som kan ha en ingång. 

Genom att bearbeta ditt nätverk medvetet och berätta vad du letar efter för många personer, så kommer du så småningom att hitta det du letar efter, även om du från början inte känner någon inom rätt bolag eller som du visste behövde rekrytera. Det fantastiska med att nätverka sin väg fram till ett nytt jobb är nämligen att du lär känna nya människor och får ett utökat kontaktnät på köpet. Visa ditt intresse genom att fråga andra som har den yrkesroll du är intresserad av om hur det gick till när de fick den roll de har idag, eller be om deras främsta råd för att lyckas i den aktuella branschen eller rollen. Berätta om företag du är intresserad av och be om tips på personer du borde prata med.

6. Rätt förpackning tar dig till målet om karriärbyte

När du är redo att göra bytet i karriären handlar det om att matcha dig själv mot marknadens behov. Sätt dig på den motsatta stolen, fråga dig vad arbetsgivaren vill veta och skräddarsy därefter. Visa på hur du arbetar snarare än vad du jobbat med, särskilt om du vill byta bransch. Idag är det inte alls ovanligt att personliga egenskaper, potential och ambition väger tyngre än att ha rätt yrkeserfarenhet eller utbildning.

Det intryck du ger formas av flera olika delar. Dels den bild man får när man träffar dig, hur du uttrycker dig, klär dig, rör dig och vad du säger. Men i en rekryteringssituation behöver du även säkerställa att du har ett konsekvent budskap i olika kanaler och former. Säkerställ att din LinkedIn-profil är väl genomarbetat, uppdatera ditt CV och förbered personer som kan vara referenser med vad för typ av jobb du söker och vilka egenskaper du vill lyfta. Be gärna en vän ge dig feedback på vilket intryck man får av dig genom den information som är publik på nätet och sociala media. Även här finns det flera fackförbund som erbjuder gratis hjälp till sina medlemmar med professionell feedback på ansökningshandlingar och LinkedIn. Undersök om det är något du kan ta del av!


Kanske du hittar jobbet som tar dig vidare i karriärbytet i Randstads jobbdatabas? Där finns hundratals lediga jobb. Se Randstads lediga jobb.