en bättre upplevelse.

Vi tror på relationer och förtroende. Dina medarbetare ska få en så smidig karriärövergång som möjligt, samtidigt som ditt varumärke skyddas och stärks bland nuvarande, tidigare och framtida anställda.

så går det till.

Outplacement-programmen passar alla nivåer i arbetslivet och anpassas efter individens behov. Fokuset ligger alltid på att deltagaren ska komma vidare i sin karriär. Deltagaren får goda förutsättningar för detta, genom att tilldelas ett dedikerat team bestående av tre experter; en coach, en varumärkesexpert och en jobbfinnare.

den personliga coachen

Deltagaren får en personlig jobbcoach som har i uppgift att stötta. Coachningen ger ett metodiskt tillvägagångssätt för att kartlägga vilja, förmåga och hur marknaden ser ut för medarbetaren.

läs mer

varumärkesexperten

I stället för att deltagaren ska lägga sin tid energi på att ta fram välskrivna och genomarbetade ansökningshandlingar gör varumärkesexperten det jobbet, och hjälper deltagaren att bygga dennes professionella varumärke. Ett professionellt CV och personligt brev som tilltalar rekryterare och chefer bidrar till att deltagaren snabbt kan påbörja jobbsökarprocessen.

jobbfinnaren

Jobbfinnarens uppdrag är att handplocka jobb och relevanta kontakter för deltagaren. Experten utgår från deltagarens kompetens och ambitioner. 

läs mer

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss