haal het beste uit uw medewerkers en uw teams.

Talentontwikkeling is geen topic dat enkel HR aanbelangt. Het is een strategische bedrijfsfunctie die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Dit vergt een langetermijnaanpak: enkel zo kan men werken aan een productieve, gezonde bedrijfscultuur waar nieuwe krachten graag komen werken en bestaande talenten de visie van de organisatie onderschrijven en het beste van zichzelf geven. Randstad RiseSmart ondersteunt bedrijven en individuen hierbij.

1

talentontwikkeling, het strategisch punt op de agenda.

Talentontwikkeling is een onderwerp dat iedereen aanbelangt! Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de organisatie. Het ontwikkelen van het potentieel van elke medewerker als talent staat hier centraal. 

 • hoe kan een medewerker zijn mogelijkheden zo goed mogelijk benutten? 
 • hoe kan je de groei van je organisatie ondersteunen door je talent te begeleiden in zijn/haar groei?

Dat zijn dé 2 kernvragen waar het om gaat. Dit vergt een langetermijnaanpak. Enkel op deze manier kan men werken aan een productieve, gezonde bedrijfscultuur die nieuwe talenten aantrekt, waar medewerkers graag komen werken en waar de huidige medewerkers en hun talenten de visie van de organisatie onderschrijven, het beste van zichzelf geven en zo maximaal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Inzetten op talentontwikkeling resulteert in een duurzame groei en engagement met een sterkere retentie, een hogere productiviteit en betere resultaten als gevolg. 

2

onze aanpak.

Vanuit een holistische benadering - met de blik op de toekomst en een groeimindset - leggen we de focus op de organisatie als geheel én op elk team en individu dat hieraan bijdraagt.

Onze visie op een geslaagde talentstrategie, op maat van de organisatie en haar medewerkers, is er een van gedeelde verantwoordelijkheid. 

 • de organisatie moet als werkgever weten welke talenten hij in huis heeft en een strategie uittekenen om het aanwezige en ongebruikte potentieel maximaal te benutten
 • de medewerker moet eigenaarschap nemen over zijn loopbaan, zijn vaardigheden, zijn talenten en zijn potentieel. 

Het is de taak van de organisatie als werkgever om een omgeving te creëren waar medewerkers hun talenten kunnen ontplooien en het is aan de medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Randstad RiseSmart ondersteunt alle betrokken partijen om een duurzame win-win te creëren: 

 • Medewerker
 • Leidinggevende 
 • HR 
 • Management team/directie 

 

Medewerker 

We ondersteunen de medewerker om met vertrouwen en autonomie zijn loopbaan in eigen handen te nemen:

 • We begeleiden de medewerker om zijn vaardigheden en talenten in kaart te brengen, om te bepalen welke talenten hij nog wil ontwikkelen ter versterking van zijn eigen werkgeluk. 
 • We challengen de medewerker om verder te kijken dan het evidente, om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zichzelf zo te versterken en meer inzetbaar te maken. 
 • We leren de medewerker hoe inzicht te krijgen in de eigen voorkeuren, waarden en prioriteiten voor de toekomst. (wie ben ik, wat kan ik en vooral wat wil ik?).
 • We gaan effectief aan de slag met het actieplan en coachen de medewerker in het aanscherpen en/of ontwikkelen van de vooropgestelde vaardigheden.

We leren de medewerker hoe hij in loopbaandialoog kan gaan met zijn leidinggevende en zo de eigen ambities waar te maken. 

 

Leidinggevende

We begeleiden de leidinggevende in zijn rol als loopbaancoach:

 • Hoe luisteren naar zijn medewerker en zijn medewerker verder begeleiden in zijn loopbaanontwikkeling. 
 • Hoe een echt talent-/loopbaangesprek aangaan: de voorbereiding ervan, in loopbaandialoog gaan en zich niet beperken tot het evalueren van de huidige prestaties.

 

HR & management team/directie 

We gaan in gesprek met de HR en de directie rond hun strategische visie op talentontwikkeling. We brengen de impact ervan op medewerkers en teams in kaart. Onze rol bestaat er vooral in 

 • om hen te ondersteunen in het uittekenen van een duurzaam talentbeleid.
 • en hen te begeleiden in de coachende rol die ze kunnen opnemen naar de leidinggevenden en medewerkers. 
3

structureel, in groep en/of individueel.

Randstad RiseSmart beschikt over ervaren en gecertificeerde loopbaancoaches die werknemers individueel en/of in groep begeleiden en werken met de nieuwste tools en methodologieën. Dit kan een combinatie zijn van  

 • Individuele coaching
 • Team coaching
 • Inzetten van specifieke tools ter ondersteuning 
 • Interactieve sessies van een halve of een hele dag
 • Het begeleiden van het intervisieproces 
 • Webinars en e-learnings
4

op eigen initiatief van de medewerker.

Als individu heb je wel ‘s vragen bij je loopbaan en het is niet altijd gemakkelijk om zelf een antwoord te vinden. Dankzij de “loopbaancheque” kunnen onze ervaren loopbaancoaches u hierin begeleiden. Deze loopbaanbegeleiding bestaat uit loopbaancoaching op maat en een actieplan. Voor de eerste loopbaancheque betaalt u een bijdrage van 45€. Dit biedt je 4 uren loopbaanbegeleiding. Na het afronden van de eerste loopbaancoaching, kan je nog een tweede loopbaancheque aanvragen. Ook voor deze loopbaancheque betaal je een bijdrage van 45€ en krijg je 3 uren extra loopbaanbegeleiding. Je kan je loopbaancheque aanvragen via de website van VDAB. Selecteer bijgevolg “RiseSmart Loopbaanfocus” als jouw loopbaancentrum. 

Op die manier neem je je loopbaan weer in eigen handen en wij staan klaar als loopbaangids om je te ondersteunen om de juiste beslissingen te nemen.