leiderschap is niet alleen hiërarchisch leiderschap.

Bij Randstad Risesmart België zien we leiderschap niet alleen als een hiërarchische relatie. Leiderschap is voor ons ook persoonlijk leiderschap. Het is een proces van positieve beïnvloeding. In organisaties streven we ernaar dat deze wederzijdse beïnvloeding tussen medewerkers, al dan niet in een hiërarchische relatie, zo veel mogelijk bijdraagt aan zowel de missie van de organisatie, als aan de ontwikkeling en het werkgeluk van de medewerkers.

1

leiderschap.

De uitdagingen van de 21e eeuw tonen aan dat we meer dan ooit behoefte hebben aan goed leiderschap. Het is meermaals aangetoond dat leiderschap één van de belangrijkste factoren is die zowel de resultaten als het welzijn in organisaties beïnvloedt.  De BANI-context waarin we werken en leven, waarin 'broos, angstig, niet-lineair en onbegrijpelijk' de gangbare mantra lijkt te zijn, vereist dat organisaties wendbaar en proactief zijn. Dit vereist leiderschap op alle niveaus in de organisatie, van de CEO tot de individuele medewerker.

2

onze visie.

"Leiderschap is een proces van zelfinzicht en positieve beïnvloeding met als doel het beste in jezelf en anderen naar boven te brengen, om zo de doelstellingen van de organisatie te bereiken.”

Bij Randstad Risesmart België zien we leiderschap niet alleen als een hiërarchische relatie. Leiderschap is voor ons ook persoonlijk leiderschap. Het is een proces van positieve beïnvloeding. In organisaties streven we ernaar dat deze wederzijdse beïnvloeding tussen medewerkers, al dan niet in een hiërarchische relatie, zo veel mogelijk bijdraagt aan zowel de missie van de organisatie, als aan de ontwikkeling en het werkgeluk van de medewerkers.

Persoonlijk leiderschap is de basis voor alle andere vormen van leiderschap en ligt in het hart van hoe we organisaties, teams en individuen ondersteunen. Persoonlijk leiderschap kan bijdragen aan zingeving, geluk en welzijn, wat zich vertaalt in persoonlijke voldoening en sterke resultaten. 

Het is onze vaste overtuiging dat alle mensen in een organisatie een positief verschil kunnen maken, voor zichzelf, voor hun collega's en voor de organisatie. Onze filosofie is gebaseerd op twee universele principes die de basis vormen van goed persoonlijk leiderschap: "Positieve Connectie" en "Authentiek Maatwerk".

 • positieve connecties zijn gebaseerd op vertrouwen, respect, erkenning, autonomie en zingeving, in plaats van op macht en angst. Je kunt bouwen op sterke, positieve connecties. Hoe sterker de positieve connectie, hoe sterker de wederzijdse positieve invloed kan zijn.
 • authentiek maatwerk betekent dat leiderschap authentiek moet zijn en tegelijkertijd afgestemd op de context, de situatie, de betrokken mensen, de aard van het werk, de timing, de cultuur, enz. Er bestaat dus niet één uniform, allesomvattend model of één ideale stijl als het om leiderschap gaat. Leiderschap is het voortdurend inzetten van "de beste versies van jezelf" om binnen een bepaalde context de gewenste impact te genereren.

Wij zien leiderschap als een evenwichtsoefening tussen trouw blijven aan je persoonlijke voorkeuren en je aanpassen aan de context en de doelstellingen. Het "touw" in deze evenwichtsoefening wordt strak gehouden door de "positieve verbinding" tussen jou en de ander. Hoe sterker deze band is, hoe krachtiger de invloed zal zijn.

3

onze aanpak.

Leiderschapsontwikkeling is een reis van verrijkende inzichten en ervaringen voor alle (people)-leaders, gebaseerd op de organisatiecontext en -behoeften en op de verwachtingen van de deelnemers. We werken intensief samen met alle deelnemers rond het ontwikkelen van vaardigheden en het verwerven van inzichten, ondersteund door extra tools en een gemeenschappelijke, door alle leiders gedragen taal. Elk niveau binnen de organisatie en elke deelnemer neemt de verantwoordelijkheid om deze leiderschapsvisie in de organisatie te verankeren.

Onze roadmap voor leiderschap:

 1. We starten altijd met een grondige intake met het managementteam en HR.
 2. Idealiter gevolgd door een aanvullende sessie met een doelgroep of focusgroep (een combinatie van verschillende leiderschapsniveaus) om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie (as is) en om in co-creatie de gewenste situatie (to be) te verkennen en te definiëren.
 3. Ontwerp van het leiderschapsprogramma - maatwerk en altijd een combinatie van individuele sessies en zeer interactieve leersessies: pragmatisch, gebaseerd op herkenbare business cases met tastbare takeaways.
  • mogelijke werkvormen zijn interactieve sessies van een halve dag of een dag, virtuele interactieve sessies, webinars (live of opgenomen), voorbereidende opdrachten, intervisies, peer coachings, enz.
  • extra learning snacks kunnen als extra toegevoegd worden.
    

We zijn ervan overtuigd dat de onderstaande thema's vandaag de dag een essentiële rol spelen in leiderschapsontwikkeling:

 • mijn rol als leider
 • mijn rol als communicator
 • mijn rol als motivator
 • mijn rol als (loopbaan) coach

Afhankelijk van de context van de organisatie, de behoeften, de doelstellingen, enz. kunnen ook andere thema's worden gekozen of toegevoegd:

 • mijn rol in het welzijn van mijn team
 • mijn rol als teamcoach
 • mijn rol in verandering/transformatie
 • mijn rol in moeilijke gesprekken
 • mijn rol als inclusieve leider
 • mijn rol als inspirator
4

ben je klaar om een vaardige, bekrachtigde en flexibele leiderschapsstrategie te ontwikkelen?

iedereen kan leiden.

Neem contact met ons op.